Samen met

Friese film over boer die vecht voor zijn bestaan

Boze boeren en bewoners van Pingjum, die opkomen voor hun Pingjumer Gulden Halsbân. Foto: uit de film Pionier

De film Pionier gaat op 14 oktober in premiere in de Victoriuskerk in Pingjum en gaat over een jonge Friese boer die vecht voor zijn bestaan. Deze Germ wordt gespeeld door Lourens van den Akker. Er wordt Fries gesproken, met Nederlandse of Engelse ondertiteling zodat ook anderen het goed begrijpen wat er aan de hand is.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

Het is geen traditionele tentoonstelling vol potjes en scherven, maar een spannend filmisch verhaal over de streek dat op drie grote schermen wordt vertoond. Echte boeren uit de streek spelen er een prominente rol in, evenals lokale inwoners en schoolkinderen. Er wordt in de film Fries gesproken, met Nederlandse of Engelse ondertiteling.

Zeven jaar is er aan dit filmproject gewerkt door theatermaker Gerda Holzhaus

Zeven jaar hebben ze gewerkt aan het project: theatermaker Gerda Holzhaus samen met componist Bob Driessen en later met de filmers John Treffer en Taatske Pieterson. Het verhaal gaat over de jonge boer Germ uit het Marneslenk-gebied, gespeeld door Lourens van den Akker. Van den Akker acteert onder andere ook in theatergezelschap Tryater, Flikken Rotterdam en de film Grutte Pier van Steven de Jong.

Germ wil graag het roer omgooien, maar zou niet weten hoe. De enige taal die grootwinkelbedrijven, banken en politiek verstaan is die van omzetcijfers en groeipercentages. Moet hij uitbreiden of stoppen? Als hij ter uitbreiding een stukje van de eeuwenoude ringdijk, de Pingjumer Gulden Halsbân, afgraaft, krijgt hij iedereen tegen zich. Het maakt hem kwaad en wanhopig, helemaal nu hij er alleen voor staat.

Moet de jonge Friese boer zijn bedrijf uitbreiden? Of stoppen?

Wat kan hem overeind houden? Vanaf nu wordt dit zijn zoektocht: erachter komen wat er schuilt achter de bijzondere verhalen uit zijn jeugd. Op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding verschijnen pioniers als Grutte Pier en Menno Simons, Gysbert Japicx en Domela Nieuwenhuis, die deze streek zo’n eigen gezicht gaven en lieten zien hoe je moet vechten om je idealen te kunnen verwezenlijken.

Ze hebben altijd hun kracht geput uit dit ruige stuk land aan de Waddenkust, te herkennen aan zijn terpen, dijken en eeuwige wind. Het heeft de mensen tot vrije, onafhankelijke Friezen gevormd die altijd goed hebben kunnen boeren op deze vruchtbare grond. Kunnen deze historische helden, deze pioniers, boer Germ helpen te kiezen tussen wel of niet doorgaan?

Filmopnames gemaakt op vele karakteristieke plekken in het ruige plattelandsgebied

De film biedt tevens een mooi beeld van het gebied. Er zijn filmopnamen gemaakt van de Waddenzee bij Zurich, de Pingjumer Gulden Halsbân, het Grutterswinkeltje in Exmorra, in en rond de Victoriuskerk in Pingjum, de biologische boerderij Timpelsteed in Engwierum, in en rond de oude boerderij van de familie Hilarides in Arum, Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum, de Stoomzuivelfabriek in Kimswerd en het Mennograanveld buiten Witmarsum.

De speelfilm Pionier maakt onderdeel uit van de Experience Gouden Lân: een multidisciplinair programma met een korte inleiding op de film en achtergrondinformatie op de Tijdtafel, een digitale database met leuke filmpjes over de Waddenkust, het dorp Pingjum en projecten over de verbinding tussen klimaat, landschap en kunst.

De film is geschikt voor alle leeftijden

De film is geschikt voor alle leeftijden. Kijk voor meer informatie over wanneer de film te zien is op de website www.nieuwatlantis.com.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu