Samen met

Kunstenaar Te Wierike uit Bolsward maakt beeld voor ernstig zieke vriendin en schenkt het aan hospice de Kime

Het beeld van speksteen symboliseert alle emoties in de terminale fase FOTO GINY TE WIERIKE

Kunstenaar Hans te Wierike uit Bolsward heeft voor een ernstig zieke vriendin een indrukwekkend beeld van speksteen gemaakt. Het beeld vertelt over de laatste fase van het leven. De goede vriendin is inmiddels overleden en in haar nagedachtenis schenkt Hans het beeld graag aan het hospice de Kime in Sneek.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

De golven aan de voorkant van het beeld staan symbool voor alle emoties in de terminale fase: de hoop, de angst, de pijn. Het idee en het besef dat de tijd op aarde bijna voorbij is, voelt soms als een storm, een orkaan, een chaos.

Aanvaarding en rust

De gladde achterkant van het beeld drukt aanvaarding en rust uit. Het beeld staat in de huiskamer van het hospice, duidelijk zichtbaar voor de gasten, hun naasten en de vrijwilligers.

In bijzijn van zijn vrouw Giny overhandigde Hans te Wierike het beeld in het hospice aan coördinator Willy Hoekstra en de bestuursleden Klaus Boonstra en Cecile Wolke van de stichting VPTZ-Zuidwest Friesland.

Hulp en ondersteuning aan terminaal zieken

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland (VPTZ-ZWF), biedt hulp en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis, in de eigen woonomgeving in geheel Zuidwest Friesland maar ook in hospice de Kime in Sneek. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie met ruim honderd geschoolde vrijwilligers die worden aangestuurd door drie parttime werkende coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.

Er wordt nauw samengewerkt met de thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en het Netwerk Palliatieve zorg Zuidwest Friesland.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu