Samen met

Bolsward heeft zoveel moois dat velen nog niet weten. 'Daar mag best meer aandacht voor komen', zegt Willem Haanstra

Willem Haanstra op de Grote Dijlakker, de straat in het centrum van de stad Bolsward met vele Rijksmonumenten en vele voorheen zelfs nationaal bekende mensen die tegenwoordig onderbelicht zijn Foto: Johan Vogelzang

Er is nog zoveel niet verteld over Bolsward dat opgeschreven moet worden en wereldkundig gemaakt. Willem Haanstra (1944) doet het met liefde, hij houdt van zijn stad, van een juiste weergave van de geschiedenis en van al het moois dat Bolsward te bieden had en heeft.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

,,Wist je dat Bolswarder Frits van der Meer de P.C. Hooftprijs heeft gewonnen: de hoogste Nederlandse literatuurprijs? Veel Bolswarders weten dat niet en dat is jammer. Bolsward heeft een grote rol gespeeld op kunst- en cultuurgebied. Daar mag best wat meer aandacht voor komen.”

Zijn vijfde boek over Bolswards interessante verleden staat op stapel

Historicus Haanstra („niet teveel aandacht voor mijzelf, dat klinkt zo opschepperig”) doet op zijn manier wat hij kan. Zo staat zijn vijfde boek over Bolsward op stapel, hij is de input aan het verzamelen. De voormalig leraar en voorlichter/woordvoerder/cultuurbeheerder van de toenmalige gemeente Bolsward duikt in zijn vrije pensioentijd menig archief in om van alles over zijn stad te weten te komen.

‘Bolsward in Namen’, ‘Bolsward in Oorlogstijd’, ‘De Beul van Bolsward’ en ‘Een sneeuwgans boven Bolsward’ zijn de boeken die hij over zijn stad heeft geschreven. Zijn nieuwste boek zal over de praktische geschiedenis van Bolsward gaan in combinatie met portretten en andere interessante informatie van beroemde Bolswarders.

De Grote Dijlakker met zijn Rijksmonumenten en vele kunstenaars

De Grote Dijlakker bijvoorbeeld, daar woonden vele kunstenaars. ,,De Dijlakker heeft negentien gebouwen die Rijksmonument zijn, dat is toch bijzonder?” Frits van der Meer woonde er, dichter Nico Verhoeven woonde er met beeldhouwer en schilder Judith Boer, Murk Kuipers en anderen. De nu 95-jarige Aggie van der Meer die er geboren en getogen is, staat wel goed op het netvlies van de meesten. Schilder Kees van Leeuwen woont er nog.

De heilige Titus Brandsma werd in het Martinuskerkje aan de Grote Dijlakker gedoopt. Zijn ouders hebben schuin tegenover het kerkje gewoond. Wanneer hij bij ze op bezoek kwam, gingen ze aan de overkant samen naar de kerk. Gysbert Japicx woonde er en wie kent Peter van Thabor nog?

Meer aandacht voor de eigen taal van Bolsward

„Begrijp me goed, ik vind de Elfstedentochten en Heamiel geweldige evenementen voor Bolsward en prachtig, maar er is nog zoveel meer te vertellen.” Want wat te denken van de eigen taal, het Boalserters/Bolswerters? ,,Het lijkt niet erg op het Franekers of Snekers, heeft misschien nog het meest van het Dokkums. Daar zou ook meer aandacht voor moeten zijn.”

,,Ik wil er zelf ook wel iets mee doen, maar hoeveel tijd heb ik nog?” Haanstra hoopt dat ook anderen tijd en energie willen steken in het uitdragen – en bewaren voor latere generaties - van de Bolswarder taal.

Architectuur, grachtenpanden, kerkgebouwen, verschillende terpen/wierden

,,En wat te denken van de architectuur, de grachtenpanden, het stadhuis, de kerkgebouwen en de verschillende wierden waar Bolsward op is gebouwd? En hoe de mensen in een sterk verzuilde stad vroeger met elkaar omgingen?”

Ook in cultuurhistorisch centrum De Tiid kan het beter qua tonen van de Bolswarder geschiedenis. Directeur Pascal Arts heeft hem gevraagd er kritisch naar te kijken. De komende periode zal uitwijzen in hoeverre er iets met zijn aanwijzingen wordt gedaan.

Bolswarders mogen daar ook best zelf actiever in zijn

,,We zouden er als Bolswarders nog meer bovenop moeten zitten. Ik vind het een gemis dat veel aspecten van het culturele leven nu nog onderbelicht zijn”, besluit hij. Al schrijvend en archieven induikend doet hij zijn best om tegels te lichten en wetenswaardige elementen van Bolsward voor het voetlicht te brengen.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu