Openluchtbad Mounewetter in Witmarsum en Modelspoor Museum in Sneek profiteren van mienskipsfûns

Zwembad Mounewetter in Witmarsum

Veertien projecten in de regio Zuidwest-Friesland krijgen in totaal ruim 247.000 euro subsidie uit het Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het hoogste bedrag, 75.000 euro, gaat naar de nieuwbouw van het Modelspoor Museum in Sneek. Openluchtbad Mounewetter in Witmarsum krijgt 35.000 euro voor het project Van het gas af. Het zwembad wil verduurzamen door drie warmtepompen en 250 zonnepanelen aan te schaffen. Het zwembad experimenteert sinds de jaren tachtig met verduurzamingsmaatregelen, zoals een windmolen en zonnecollectoren. In 2023, als het bad 50 jaar bestaat, moet de stap naar gasloos gezet worden.

Ook IJsbrechtum krijgt 35.000 euro om een ontmoetingsplek te creëren. Het plan omvat een betere toegankelijkheid van de sterk verouderde dorpswinkel, een verbetering van het plein voor de winkel, de kleine bibliotheek ernaast te vernieuwen en twee appartementen te realiseren.

Bijna 30.000 euro gaat naar verduurzaming van dorpshuis It Bynt in Wons. Vereniging De Twa Doarpen ontvangt bijna 21.000 euro voor een elektrische school- en deelbus om leerlingen van Britswert en Wiuwert te kunnen vervoeren naar school in Boazum. VV Blauhûs mag 10.000 euro besteden aan hoofdveldverlichting en eenzelfde bedrag is er voor verbetering en verduurzaming van dorpshuis De Buorkerij in Terherne.

Het gaat om de derde subsidieronde in 2022. Voor de eerste periode van 2023 kan tussen 16 januari en 2 februari subsidie aangevraagd worden. In aanmerking komen projecten die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid.

Nieuws

menu