Zwembad Vitaloo in Bolsward bungelt, maar redding niet verkeken

Zwembad Vitaloo in Bolsward. FOTO NIELS DE VRIES

Het Bolswarder zwembad is te duur en moet dicht, vindt het college van Súdwest-Fryslân. De politiek weet dat niet zo zeker. Redding is nog niet verkeken.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Maar liefst negen insprekers probeerden de raadsleden van de commissie Boarger en Mienskip gisteravond te overtuigen dat het voorstel van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân om het Bolswarder bad vanaf 1 januari dicht te doen een grote vergissing is.

,,Waar moeten de 200 kinderen heen die zwemles krijgen”, vroeg badjuf Astrid Bangma zich af. Mem en waterpoloër Fernande Teernstra had 875 handtekeningen mee van Bolswarders die het bad willen houden. Haar dochters Tari (7) en Elke (9) beklommen de katheder en slingerden een hartenkreet de raadszaal in: ,,Wij willen de beste waterpoloërs van de wereld worden, waarom pakt u onze droom af?”

Hans Bouwsma en De Groot van stichting Ons Zwembad voelen zich na alle inzet van vrijwilligers in het hemd gezet door de gemeente. Anna-Gré Idsinga, hoofdtrainer van zwemselectie Bolsward, noemt het schandalig en lachwekkend dat ,,een gemeente die de vitaalste en gezondste van het land wil zijn dit zwembad de nek omdraait”.

Te weinig bezoekers en overcapaciteit aan zwembaden

Wethouder Gea Wielinga heeft het contract met beheerder en huurder Optisport opgezegd en wil het gemeentelijke bad per 1 januari dichtgooien. Om twee redenen: Vitaloo trekt te weinig bezoekers en Súdwest heeft overcapaciteit aan zwembaden en wil snijden. Onderzoek wijst uit dat Vitaloo alleen kan blijven bestaan als de gemeente er geld inpompt, er is geen exploitant te vinden die het zonder subsidie kan.

Súdwest is nu jaarlijks 273.000 euro kwijt aan het bad. Wil de gemeente het in de benen houden, dan is volgend jaar 375.000 euro nodig; dat bedrag loopt op naar 450.000 euro per jaar in 2030.

De oppositie was niet onder de indruk van de cijfers. ,,Wat is no sa’n bedrach op in miljoenenbegrutting”, zei FNP’er Jikkie Ruiter-Postma. Haar partij was met de PvdA, D66, GBTL en de fracties De Wind en Semplonius helder: Bolsward moet een zwembad houden. Hoe dan ook.

VVD’er Lianne van der Wal kijkt anders naar de bedragen: ,,Per bezoeker moet de gemeente een tientje bijleggen. Dat is fors.” De collegepartij had gehoopt dat Bolsward, toen sluiting dreigde, zelf meer de schouders eronder had gezet om het aantal zwemmers te laten groeien.

Grootste partij CDA hield de kaarten nog tegen de borst. ,,We moatte breed sjen nei alle foarsjennings”, zei Pieter Greidanus. ,,Kinne we it ferantwurdzje nei de oare stêden en doarpen as dit bad bliuwt.” In de raadsvergadering op 24 september valt het finale besluit.

Nieuws

menu