Zorgen om natuur bij toekomstplan recreatiegebied De Potten

Verkeersdrukte in Offingawier EIGEN FOTO

In totaal 38 reacties kwamen er binnen op de toekomstvisie voor recreatiegebied De Potten bij Sneek. Zowel positieve als negatieve. Bij de laatste voeren de zorgen over de natuur de boventoon.

De ambitie voor De Potten, De Potten2 genoemd en ontwikkeld door bureau ZKA en Bleeker Nauta Landschapsarchitecten, wordt maandag behandeld in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten van Súdwest-Fryslân. Offingawier meldde zich al kort na publicatie van het plan als tegenstander. Het dorp wil dat er eerst een oplossing komt voor de verkeersoverlast. De verkeerscommissie zal inspreken en zegt zich ‘bedrogen’ te voelen.

De verkeerscommissie verwijst naar een motie die in 2019 door een meerderheid van de raad aangenomen werd om dit probleem op te lossen. Nu ligt er een gebiedsvisie zonder deze oplossing. ,,Wij willen géén ontwikkelingen voor er duidelijkheid is’’, schrijft Berendt Boschma.

Kwetsbaar gebied

Ook natuurliefhebber Dick Pruiksma zal inspreken. Hij is vrijwilliger bij Vogelbescherming Nederland en wijst erop dat het plangebied tussen twee Natura 2000-gebieden ligt: de Potskar en het Galgelân. ,,Een kwetsbaar gebied. Hier broeden roerdompen, er is een vleermuispopulatie en hier komen visotters voor. Wat voor bedreigingen komen er op flora en fauna af?’’ vraagt hij zich af.

Het toekomstplan voorziet in een opwaardering van het gebied, het beter toegankelijk maken, maar ook voorzieningen, zodat het er het hele jaar door aantrekkelijk is. Bij die plannen hoort een hotel, een evenemententerrein, de komst van eco-lodges en een elk-weer-galerij. Pruiksma houdt zijn hart vast voor de historische Grienedyk, een geliefd fietspad, dat volgens hem cultureel erfgoed moet worden.

Grote feesten

Ook is hij bang dat het geplande evenemententerrein tijdens de Sneekweek gebruikt gaat worden voor grote feesten. Dat blijkt onder andere uit de ingediende zienswijze van Sneek Promotion, die een aantal keer per jaar toestemming wil voor festiviteiten op De Potten die tot 1.00 uur mogen duren. ,,Dat brengt schade aan aan nachtdieren’’, zegt Pruiksma. Zijn pleidooi om de natuur te ontzien wordt gesteund door de Vogelwacht Sneek en IVN Sneek.

De gemeente reageert dat het plan juist bedoeld is om natuurwaarde toe te voegen en dat de natuur bij alle ontwikkelingen betrokken wordt. Als het nodig is, zullen uitgebreide natuurtoetsen gedaan worden. Een gedachte uitbreiding van het strand aan de noordoostzijde van de plas, wordt daarom bij nader inzien gepland aan de noordwestkant.

Bezwaren tegen nieuwe steigers en wandelroutes

Het Samenwerkingsverband De Potten (SVP), waarin eigenaren van woonarken, villa’s, chalets, waterwoningen en vakantiewoningen verenigd zijn, keren zich tegen een zogenoemde elk-weer-galerij – een multi-inzetbare ruimte voor onder meer sport- en kinderactiviteiten en festivals –, maken zich zorgen om de parkeerdruk, vinden nieuwe wandelroutes ongewenst en willen ook geen nieuwe Marrekriteplaatsen of steigers. De gemeente antwoordt dat deze laatste niet bedoeld zijn om te overnachten. De SVP is wel blij dat het gebied opgeknapt wordt.

Het naakstrand blijft in principe, legt de gemeente uit aan verontruste naaktrecreëerders. Of er moet bij concretisering blijken dat een andere plek beter is. Dan komt er een nieuw naaktstrand. De koudwaterzwemmers, verenigd in de SWF Cold Exposure Group, vragen om meer faciliteiten, die volgens de gemeente passen in het plan. Het gaat om omkleedruimte, een toilet dat het hele jaar open is en een vlonder met trapje. Vakantiepark RCN De Potten vraagt de mogelijkheid voor een zwembad open te houden. Ook zijn er zienswijzen die melden dat strand- en landzeilen een plekje moeten krijgen.

Niet bij plannen betrokken

Veel indieners van een reactie klagen over de totstandkoming van de visie, waarbij ze niet betrokken zijn geweest. De gemeente stelt dat de wens kwam van ondernemers uit het gebied en dat zij daarom betrokken waren bij de eerste aanzet. Die betaalden ook mee, omdat zij door het plan inzicht krijgen in hun mogelijkheden. De gemeente kon onmogelijk elke villa-eigenaar of VVE inlichten omdat die niet allemaal bekend zijn. Zij kregen wel de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân