Voor boerenechtpaar is weggaan uit ‘70-procentzone’ geen optie. Ja, Nederland heeft een stikstofprobleem maar dat ligt ook op het bordje van de consument

De boerderij van Ida Hylkema en Johannes de Boer uit It Heidenskip ligt volgens de nieuwe stikstofkaart in een ‘70-procentzone’. Maar stoppen en weggaan is geen optie. De Boer: ,,As wy ophâlde mei buorkjen, op in dei dy’t we sels bepale, dan bliuwe we hjir gewoan wenjen.” Wat hen bezighoudt, is de jongere generatie die nu het stikstofprobleem op zijn bord krijgt.

Johannes de Boer en Ida Hylkema: ,,De wearde fan sa’n plakje is net yn jild út te drukken.’’

Johannes de Boer en Ida Hylkema: ,,De wearde fan sa’n plakje is net yn jild út te drukken.’’ FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

‘Rom fjild’ staat er op een bord aan de Heidenskipsterdyk. Wie het erf van Ida Hylkema (56) en Johannes de Boer (59) op rijdt, heeft onmiddellijk in de gaten dat er niets gelogen is aan die twee woorden.

Nieuws

menu