Zonder schuldgevoel lang douchen in Koudum dankzij mestvergister op boerenerf

Uitgerekend op het Koudumer erf van zijn ouders Anton en Tiny en broer Arjan zag Nico Stokman een van de eerste mono-mestvergisters verrijzen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes 'inspecteert' de pomp die de mest van de kelder naar de vergister (op de achtergrond) brengt. Links Nico Stokman, rechts broer Arjan.

Gedeputeerde Sietske Poepjes 'inspecteert' de pomp die de mest van de kelder naar de vergister (op de achtergrond) brengt. Links Nico Stokman, rechts broer Arjan. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Nico Stokman werkt bij FrieslandCampina en is namens het zuivelbedrijf betrokken bij Jumpstart, een project dat het voor boeren eenvoudiger moet maken om een mestvergister aan te schaffen. ,,Dan is’t fansels prachtich dat krekt hjir no ien stiet. It komt allegear by elkoar foar my.”

Nieuws

menu