Gemeente haalt 'uitkijkpost' roofvogels weg, waardoor het aantal weidevogels bij Tjerkwerd moet groeien

Verschillende soorten weidevogels.

Verschillende soorten weidevogels. Foto: Oane Venema

Vier essen in het weidevogelgebied Botes Paradys in Tjerkwerd worden deze maand weggehaald zodat roofvogels hun plek kwijt zijn.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De kap van de bomen en herplant van vier nieuwe bomen in het najaar maakt deel uit van een tweejarige proef die de gemeente Súdwest-Fryslân start. Doel is om te kijken of het aantal weidevogels in Botes Paradys deze twee jaren groeit. Gemeente en het weidevogelcollectief Súdwestkust gaan dat bijhouden.