Zestien projecten in Zuidwest-Friesland krijgen subsidie van de provincie

Ysbrand Galama op zijn thuisbaan in It Heidenskip. FOTO HENK JAN DIJKS

De provincie Fryslân heeft subsidies verstrekt aan zestien initiatieven in Zuidwest-Friesland. In totaal gaat er bijna 286.000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) naar de regio.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
De Fryske Marren

De grootste bijdrage (75.000 euro) gaat naar VV Heeg. De voetbalclub wil een duurzaam clubgebouw realiseren dat ook kan fungeren als een sportontmoetingspunt. Daarnaast krijgen de fierljepvereniging in It Heidenskip (35.000 euro), tennisvereniging Boskranne (19.000 euro), plaatselijk belang Raerd (10.000 euro) en nog vele andere stichtingen en verenigingen subsidie. Ook is er geld voor het aanpakken van de omgeving van het centrum van Lemmer, dat moet een groene speel-, leer- en ontmoetingsplek worden.

Daarnaast krijgen ook Nachtwacht360 in Nes, speeltuin Oer de Hage in De Westereen en de dorpshuizen in Kollumerpomp, Gerkesklooster, Morra en Surhuizum subsidie.

In 2021 kunnen er van 11 januari tot en met 4 februari weer nieuwe subsidies aangevraagd worden. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Nieuws

menu