Worden alle huizen in Heeg binnenkort verwarmd met warmte uit Hegemer Mar?

Hegemer Mar

Provincie, Wetterskip en de gemeente Súdwest-Fryslân zijn het erover eens: warmtewinning uit water is in Friesland in de toekomst een goed alternatief voor aardgas. Dat werd duidelijk op de startbijeenkomst rondom aquathermie in Friesland.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In Heeg worden alle 864 huizen aangesloten op een warmtenet dat gevoed wordt met warmte uit de naastgelegen Hegemer Mar. De Energiecoöperatie Heeg heeft het project bedacht en opgezet. Een subsidie van het rijk moet het mogelijk maken om het plan tot in detail uit te werken en uiteindelijk van start te kunnen gaan.

Lees ook | Startgeld voor project Warm Heeg zonder aardgas

De provinsje, het Wetterskip en de gemeente Súdwest-Fryslân zien economische kansen door kennis en kunde over aquathermie naar de provincie te halen en verder te ontwikkelen. Ze willen onderzoeken wat aquathermie betekent voor de watertemperatuur, waterkwaliteit, natuur en wat er nodig is op het gebied van regelgeving, financiën en organisatie.

Middels verschillende grote en kleinere projecten moet er meer duidelijk worden over de techniek. Zo wordt vanaf eind 2021 het Swettehûs in Leeuwarden, het nieuwe centrale brugwachtershuis van Friesland, verwarmd met water uit het Van Harinxmakanaal.

Het winnen van warmte uit water vindt al op verschillende plekken plaats, maar is nog nooit zo grootschalig toegepast als in het plan van Heeg.

Nieuws

menu