Doopsgezinde kerk aan Singel in Sneek wordt verkocht aan Friso Bouwgroep: plan voor inpandige woningen

De doopsgezinde kerk van Sneek FOTO WIKIPEDIA

De doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek wordt verkocht aan Friso Bouwgroep om er inpandige woningen te realiseren.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het kerkgebouw, de aangrenzende Mennozaal en de grond worden verkocht aan het bouwbedrijf. Wel mag de doopsgezinde gemeente blijvend gebruik maken van de Mennozaal voor diensten en bijeenkomsten. Rekening houdend met de status van Rijksmonument voor het kerkgebouw wordt daar een plan ontwikkeld voor appartementen.

Ledental kerk loopt al jaren terug

De leden van de kerkelijke gemeente zijn onlangs akkoord gegaan met de plannen. Het ledental van de kerk loopt al jaren terug. De kleinere groep krijgt het steeds moeilijker om de financiën op te brengen voor instandhouding van het hele complex. Over een aantal jaren kunnen de kosten voor gebruik en onderhoud niet meer gedragen worden.

Een werkgroep onderzocht een nieuwe bestemming. In samenwerking met Friso Bouwgroep en architect Hofstra-Douma is vervolgens dit plan ontwikkeld.

Nieuws

menu