Rudy Dijkstra uit Wommels met zijn bedrijf Acquaint in nationale Innovatie Top 100

Foto: Lucas Kemper Fotografie Foto: Lucas Kemper Fotografie

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

WOMMELS Het zeven jaar geleden door Rudy Dijkstra uit Wommels opgestarte bedrijf Acquaint is genomineerd voor de nationale Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel. Bij het bedrijf werken momenteel (studenten meegerekend) 27 mensen. Acquaint werkt wereldwijd, vanuit Leeuwarden.

Acquaint onderzoekt met innovatieve apparatuur leidingen voor drinkwater en afvalwater en heeft daar technische snufjes voor ontwikkeld, zoals de PipeScanner. Rudy: “Schrik niet, maar wereldwijd gaat ongeveer zestig procent van het drinkwater verloren door lekkage uit de leidingen. Wij sporen die knelpunten op, om lekkages te voorkomen en een toekomstbestendig leidingnet te creëren.”

De nominatie door de Kamer van Koophandel is deze week bekend gemaakt, terwijl Rudy zelf ook net dinsdag 37 jaar is geworden, dus het gebak voor de medewerkers krijgt een dubbele feestelijke betekenis. “We hebben een geweldig leuk, enthousiast en jong team. Bij ons krijgen ze het vertrouwen om zich te ontwikkelen en dat leidt tot prachtige resultaten.”

Machine learning en andere innovatieve toepassingen

De PipeScanner is een belangrijk onderdeel voor de nominatie, de medewerkers ontwikkelen ook onder andere softwaretoepassingen, printplaten en werken met technieken zoals machine learning. Het grote voordeel van het hightech onderzoek-apparaat PipeScanner is dat het de leidingen van binnen dusdanig scant, dat niet álle waterleidingen vervangen hoeven te worden maar slechts onderdelen.

Het signaleert vooral de knelpunten. Knelpunten repareren is goedkoper dan hele leidingen vervangen. Drink- en afvalwaterbedrijven bepalen zelf waar en wanneer een leiding moet worden geïnspecteerd. Dankzij de toepassing van data science krijgen zij snel overzicht en dat helpt hen de regie te houden. De data van de PipeScanner worden automatisch naar de cloud gestuurd en razendsnel geanalyseerd. Op basis van de gegevens kan het onderhoud worden gepland en falen voorkomen.

Daling CO2-uitstoot met 98 procent

Bovendien daalt de CO2-uitstoot met maar liefst 98 procent omdat de inspectie zonder breekwerk wordt uitgevoerd. In Nederland, Nieuw-Zeeland, Amerika, België en sinds deze week Engeland is Acquaint actief.

Rudy is het bedrijf zeven jaar geleden samen met Siemen van der Heide uit Nijmegen gestart en het is de bedoeling dat het hoofdkantoor in Friesland blijft. Digitaal kun je wereldwijd met iedereen overleggen tegenwoordig, Schiphol is maar iets meer dan een uur rijden en de kwaliteit van leven is in Wommels en omgeving is volgens hem uitstekend.

Technologisch hoogwaardig werk voor Friesland realiseren

“We zien dat veel van onze medewerkers ervoor kiezen om hier een huis te kopen en hier te blijven wonen”, zegt Rudy. Een belangrijk nevendoel van het bedrijf is, om hoogwaardig werk in Friesland te creëren zodat de ‘brain drain’ (het vertrek van intelligente mensen vanuit het Noorden richting Randstad of buitenland) wordt gestopt en je in Friesland ook technologisch hoogwaardig werk kunt vinden.

“Uit Acquaint is net weer een nieuw bedrijf opgestart, dat zijn hele mooie ontwikkelingen”, zegt de geboren en getogen Wommelser. Dat nieuwe bedrijf is een spin-off van Acquaint, waarbij onderzoeksinstituut Wetsus uit Leeuwarden een belangrijke rol inneemt. “Wij lopen met Acquaint graag voorop en inspireren en stimuleren ook graag anderen om zich verder te ontwikkelen met innovaties.”

Meer informatie over wat de Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel inhoudt vind je op www.kvkinnovatietop100.nl/site/editie-2021

Nieuws

menu