Wijkplatform Noorderhoek tegen permanent azc in Sneek, maar er komt wel een onderzoek

Het wijkplatform Noorderhoek is tegen een permanent azc in Sneek. De raadsfracties voelen wel voor een haalbaarheidsonderzoek hiernaar.

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht FOTO ANTON KAPPERS - THOMASSON

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Als er een onafhankelijk onderzoek komt waarin het draagvlak in de wijk sterk meeweegt, dan wil een meerderheid van de raad van Súdwest-Fryslân instemmen met zo’n onderzoek naar een permanent AZC in de wijk Noorderhoek. De overeenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) duurt tot 2026 en zou daarna permanent moeten worden.

Nieuws

Meest gelezen