Wetterskip investeert twee miljoen in verbreding van sloten in polders rond Workum

Foto: Hoge Noorden / Maartje Roos

De sloten in vier polders in de omgeving van Workum worden de komende tijd verbreed. Zo zijn ze beter bestand tegen wateroverlast en droogte als gevolg van klimaatverandering.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het gaat om sloten in de polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland. Wetterskip verwacht er tot juli 2021 mee bezig te zijn. In totaal is er twee miljoen euro in dit project geïnvesteerd.

Door het verbreden van de sloten ontstaat er extra waterberging en bij de sloten laat het waterschap waterplanten groeien die de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Ook worden percelen opgehoogd om het watersysteem toekomstbestendig te maken.

Begin 2021 zijn de werkzaamheden door aannemer Van der Meer gestart. Eerst is de polder Wirdum Nieuwland aan de beurt, die wordt van januari tot en met april onder handen genomen, de polder Offerhaus is in februari en maart aan de beurt, polder Hemriksein Zwerver van februari tot en met juni en de polder Workumer Nieuwland zal als laatste klaar zijn: de werkzaamheden aldaar lopen van april tot en met juli. In laatstgenoemde polder voeren de grondeigenaren een deel van het werk uit.

Nieuws

menu