Wetterskip en Súdwest-Fryslân in de markt voor windmolens Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd

Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân voelen ervoor om eigenaar te worden van vier molens van het windpark Nij Hiddum-Houw bij Cornwerd.

FOTO

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Vattenfall Windpark wil vier van de negen in aanbouw zijnde molens verkopen. De gemeente en het waterschap ruiken de kans om een belangrijk deel van hun energieverbruik zelf duurzaam op te wekken. Ook het idee dat de opbrengst van de molens in de eigen regio blijft, staat ze aan. Het rendement zou ook ten goede moeten komen van de omgeving, vinden beide overheden. Daarover willen ze in gesprek gaan met omwonenden.

Nieuws

Meest gelezen