Wetterskip brengt te lage waterkeringen rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar weer op hoogte

Recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar bij Sneek. FOTO NIELS DE VRIES

De waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar in Offingawier wordt de komende tijd aangepakt door Wetterskip Fryslân. Met het verbeteren van delen van de dijkring voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De werkzaamheden gaan in de week van 19 september van start en duren tot medio november. In totaal worden van de totale waterkering van 5,5 kilometer rond De Potten vijf verschillende trajecten aangepakt van in totaal 2 kilometer.

Op verschillende plaatsen wordt de kering opgehoogd en verbreed. Ook komen er bij kruisingen van een fietspad naast de kering drempels te liggen die bij hoge waterstanden het water kunnen keren.

Het waterschap meldt dat enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen kan worden. De aannemer zal de omwonenden op de hoogte houden.

Naast het werk aan de kering rond De Potten verbetert Wetterskip Fryslân op dit moment in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. De totale investering van het werk bij De Potten en Sneek-Scharnegoutum is 1,6 miljoen euro.

Nieuws

menu