Werkzaamheden windpark Nij Hiddum-Houw starten deze maand nog

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De werkzaamheden aan windpark Nij Hiddum-Houw start deze maand al. Energieaanbieder Vattenfall en Gooyum Houw, een samenwerkingsverband van 45 particulieren en bedrijven, hebben daartoe groen licht gegeven.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De zestien windmolens die nu in het gebied rond Cornwerd staan worden vervangen door negen nieuwe, hogere en krachtigere exemplaren. Er is gekozen voor windmolens met een tiphoogte van 177 meter. Met het project is een investering van 60 miljoen euro gemoeid.

Vattenfall wordt eigenaar van vier van de negen molens, de andere vijf zijn voor Gooyum Houw, waarin particulieren en bedrijven uit de omgeving zich hebben verenigd.

Profijtregelingen voor omwonenden

Er zijn bovendien profijtregelingen afgesproken om de omgeving mee te laten profiteren van het windpark. Zo is er een omwonendenregeling voor bijvoorbeeld de inwoners van Cornwerd en een dorpsregeling voor Wons en Zurich. Ook zijn er verschillende participatieregelingen.

Het duurde even voor er overeenstemming was met de omgeving, in januari nog deed de Raad van State uitspraak in de zaak. Verschillende stichtingen hadden bezwaar aangetekend.

De combinatie Jansma Drachten - M. Westra uit respectievelijk Drachten en Franeker gaan de civiele werkzaamheden uitvoeren, zoals het aanleggen van wegen, kraanopstelplaatsen en parkbekabeling. Windmolenfabrikant Enercon levert en installeert vervolgens de negen turbines. De verwachting is dat de windmolens in de tweede helft van 2022 operationeel zijn.

Nieuws

menu