Waar Geert (32) uit Sneek verscheen, was het feest. 'Zijn leven stopte op het hoogtepunt' | in memoriam

Al die kaarten en de honderden brieven die Sipke en Marga Heerschop hebben ontvangen na het overlijden van hun zoon Geert... Al die steunbetuigingen en verhalen. Ze putten er moed uit.

Geert Heerschop tijdens het skûtsjesilen.

Geert Heerschop tijdens het skûtsjesilen. Foto: Tom Coehoorn

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Door alles te lezen, leren ze Geert toch nog beter kennen. ,,Der komt in stikje by.”