Houthandel Jongeneel in Sneek bestreed voorkeursrecht, maar krijgt ongelijk

Houthandel Jongeneel in Sneek Foto: Jongeneel

Het voorkeursrecht dat de gemeente Súdwest-Fryslân vestigde op het perceel van houthandel Jongeneel aan de Van Giffenstraat in Sneek blijft in stand.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het bedrijf vreest beperkt te worden in toekomstige ontwikkelingen en diende bezwaar in. Dit heeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente afgewezen en het college neemt dit advies over. Het college wil de eerste mogelijkheid hebben om de grond te kunnen kopen als er ooit van verkoop sprake is, zodat de grond gebruikt kan worden voor woningbouw. De commissie stelt dat het voorkeursrecht genomen is volgens de wettelijke regels die daarvoor zijn opgesteld. Er vindt wel een inbreuk op het eigendomsrecht plaats, maar die is in het algemeen belang.

Nieuws

menu