Vogelgriep in Witmarsum, voor het eerst op vleeskuikenbedrijf

Het bedrijf van maatschap Kroondijk in Witmarsum. Foto: CAMJO media / Jaring Rispens

Op het pluimveebedrijf van de maatschap Kroondijk in Witmarsum is vogelgriep vastgesteld. De 90.000 vleeskuikens worden geruimd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het vleeskuikenbedrijf is gelegen aan de Marnedijk tussen Witmarsum en Schettens.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Deze hadden anders ook geruimd moeten worden.

Volgens bestuurslid Piet Faber van de LTO Pluimveehouderij is voor het eerst sinds 2003 sprake van vogelgriep op een vleeskuikenbedrijf. De meeste besmettingen doen zich voor op leghennen- en eendenbedrijven.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Witmarsum liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 10 andere pluimveebedrijven. Voor dit gebied geldt een vervoersverbod. Puimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel mogen er niet vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere producten van commercieel gehouden gevogelte.

Het landbouwministerie benadrukt dat de ophokplicht niet alleen geldt voor commercieel gehouden pluimvee, maar ook voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels. Zij moeten hun pluimvee en watervogels afschermen van wilde watervogels en hun uitwerpselen.

Nieuws

menu