Vogelaars haasten zich massaal naar Workum voor zeer zeldzame grijskopkievit

Fotografen kijken naar de grijskopkievit. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Zo'n zestig vogelaars stapten donderdagochtend in allerijl in de auto naar Workum. In een weiland langs de N359 is namelijk de zeldzame grijskopkievit gespot.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Voor zover bekend is het de eerste keer dat de vogel in Nederland te zien is. Op de site waarneming.nl stond de teller nog op nul. Dat de grijskopkievit nu in Nederland is, mag gezien zijn habitat bijzonder heten. De vogel komt namelijk voor in Siberië, China en Japan. Van Europa moet het dier doorgaans niets hebben.

In een speciale groepsapp voor fanatieke vogelaars ging het gerucht donderdagochtend al rond: er zou een grijskopkievit rondvliegen bij Workum. Veel vogelaars hebben met hun baas een staande afspraak: bij een zeldzame waarneming, mogen ze vrij nemen om met de telelens foto's te maken. En zo kon het gebeuren dat donderdag zo'n zestig enthousiastelingen naar Workum raceten. ,,Minsken stapten yn panyk út harren auto, want se woene fansels it momint net misse. Mar it bistje fleant net gau fuort, hear'', zegt fotograaf Marcel van Kammen.

Hij was er ook bij en maakte op zijn gemak foto's. Waar veel fotografen langs de Trekwei stonden, parkeerde er ook een aantal de auto in de berm van de N-weg, waar je maximaal 100 kilometer per uur mag rijden. Reden voor de politie een kijkje te nemen en de fotografen naar een veiliger plek te sturen.

,,As dat bist der jûn noch is, dan wurdt it folle drokker. It is ek in seldsum eksimplaar. Hjir en dêr yn Europa sitte se wol yn in 'volière', mar net yn it wyld. Dit is wol yn wylde fûgel, tink ik.'' Twee maanden geleden is er ook een grijskopkievit gezien in Noorwegen. Van Kammen vermoedt dat het om dezelfde vogel gaat.

Waarom de grijskopkievit ineens in Workum te vinden is, kon Van Kammen niet met zekerheid zeggen. ,,As sa'n fûgel ien kear ferkeard fleant, dan snappe se it net mear en bliuwe se fleanen mei it idee dat se wol wer thúskomme.''

De grijskopkievit bleef onverstoorbaar onder alle aandacht en zocht het gezelschap van zijn bijna-soortgenoten - de gewone kieviten - op. En de fotografen? ,,Dy sille gewoan wer oan it wurk, as se in moaie foto makke ha.''

Nieuws

menu