Viaduct over N7 in Sneek wordt vernoemd naar Wicher Lemstra

Het viaduct bij De Hemmen wordt vernoemd naar Wicher Lemstra. FOTO GOOGLE STREET VIEW

Het viaduct over de N7 in Sneek, tussen bedrijventerreinen De Hemmen I, II en III in Sneek krijgt de naam Wicher Lemstra-viaduct.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Veehouder Wicher Lemstra uit Scharnegoutum was een van de insprekers op het milieueffectenrapport uit 1995 over de Rijksweg 7 in Sneek. Tijdens vier voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten werden acht alternatieve tracés bedacht, waaronder een idee van Lemstra.

Het alternatief was een tracé van een autosnelweg, tussen de wijken Tinga en Duinterpen en het landelijk gebied en de Brekken. Dit idee werd uiteindelijk doorgerekend en uitgevoerd.

Volgens de gemeente wordt met de vernoeming van Lemstra zijn creatieve inzet levend gehouden.

Nieuws

menu