Verwarming laag door corona: zwembadtegels binnenbad It Rak in Sneek springen los

Archieffoto van zwembad It Rak in Sneek FOTO HENK JAN DIJKS

Binnenbad It Rak in Sneek kampt met extra onderhoudskosten. Tegels in het wedstrijd- en recreatiebad zijn losgesprongen.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De tegenslag in het Sneker zwembad is ontstaan in de coronatijd. Vanwege de langdurige sluiting is de temperatuur van het water verlaagd. Dit heeft ertoe geleid dat tegels spontaan zijn losgesprongen van de ondergrond. Het college meldt in een mededeling aan de gemeenteraad, die om een onderhoudsoverzicht vroeg, dat kosten van vervanging momenteel in beeld gebracht worden.

De schade valt buiten het structureel onderhoudsbudget. Op basis van de eigendomsverhoudingen zal de gemeente 51 procent van de herstelkosten moeten betalen. Optisport Sneek BV is voor 49 procent eigenaar.

Het zwembad heeft verder dit jaar groot onderhoud nodig voor de dakafwerking, de noodverlichting, technische installaties en luchtbehandeling. Deze klussen waren voorzien. Het in 2001 gebouwde bad verkeert in het algemeen in ,,een redelijke conditie.’’

Dringend toe aan vervanging

Zo wordt de status van overdekt zwembad Vitaloo uit 1971 in Bolsward ook omschreven. Toch is het dak dringend aan vervanging toe, waarvoor 130.000 euro nodig is. Uitstel of gedeeltelijke reparatie is niet langer mogelijk, schrijft het college. Door gewijzigde wetgeving zal de opslagvoorziening voor chloorbleekloog ook vervangen moeten worden voor een bedrag van 40.000 euro. In het onderhoudsplan van de gemeente is met deze bedragen rekening gehouden.

Buitenbad De Klomp in Wommels verkeert bouwkundig in goede staat. Wel zijn de in 1974 gebouwde kleedkamers, technische ruimte en personeelsruimte gedateerd. De stichting Zwembad Littenseradiel wil graag verzelfstandigen maar vindt dat vervanging van deze gebouwen eerst voor rekening van de gemeente moet komen. Hiervoor is 577.800 euro nodig. De besprekingen hierover liggen wegens corona stil, maar worden dit jaar weer opgepakt.

In het onderhoudsverslag wordt niets gezegd over de twee andere zwembaden in de gemeente: de Rolpeal in Workum en Mounewetter in Witmarsum. Hier geeft Súdwest-Fryslân alleen een bijdrage in de exploitatie, maar de gemeente staat niet garant voor onderhoudskosten.

Nieuws

menu