Vervanging voor ziek raadslid Cees Riezebos in Súdwest-Fryslân

Menno de Vries

Menno de Vries FOTO GEMEENTE SUDWEST-FRYSLAN

Menno de Vries uit Arum wordt donderdagavond in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân tijdelijk benoemd als raadslid voor de door hem opgerichte partij Volkspartij in Nederlands Belang.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De Vries vervangt Cees Riezebos uit Hindeloopen die wegens ziekte afwezig is. Als wegens ziekte duidelijk is dat iemand niet binnen acht weken zijn functie kan vervullen, kan tijdelijk ontslag verleend worden en een vervanger worden aangesteld. VNLB heeft twee zetels in de raad.