Route langs sfeervolle verlichte boerderijen, tussen kerst en nieuwjaar, met een boodschap in Bolsward en de Greidhoeke

Je kunt overal op de route starten, als je maar wel als rijrichting 'tegen de klok in' aanhoudt.

Na het succes van de eerste editie van vorig jaar, worden tussen kerst en nieuwjaar weer allerlei verlichte boerderijen en bedrijven gerelateerd aan de agrarische sector, sfeervol verlicht. Er is er een route gemaakt zodat iedereen ervan kan genieten op woensdag 28 en donderdag 29 december. Het wordt georganiseerd door LTO afdeling Wûnseradiel, Boalsert, Littenseradiel en AJF de Greidhoeke.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân
Bolswards Nieuwsblad

De boeren hebben er een boodschap mee. Boeren en tuinders vinden het belangrijk om het positieve verhaal van de agrarische sector te vertellen en te laten zien aan burgers. Ze willen laten zien dat ze dagelijks met hart en ziel werken om mooie voedselproducten te leveren aan consumenten in Nederland en ver daar buiten.

In de Greidhoeke is een route van 33 kilometer gemaakt

In het gebied De Greidhoeke is een route gemaakt van ongeveer 33 kilometer. Woensdag 28 december en donderdag 29 december kun je op elke willekeurige plek op de route starten tussen 18.00 en 21.00 uur. Hou er wel rekening mee dat de rijrichting op de route tegen de klok in is.

Je kunt de izi.TRAVEL app downloaden om de QR-code te scannen, zodat je de route en audiotour kunt volgen, of je print het kaartje vanaf de website www.boerenentuinderspakkenuit.nl. Boeren en tuinders pakken uit met kerst is een initiatief van belangenorganisatie LTO Noord.

Nieuws

menu