Veehouderij Raerd mag geitenhouderij worden

Geitenhouderij. FOTO ARCHIEF LC

De omzetting van een veehouderijbedrijf naar geitenhouderij aan de Hegedyk in Raerd wordt door het college van Súdwest-Fryslân toegestaan.

Er is in de gemeente weliswaar een stop op nieuwe geitenhouderijen, maar daar vallen bestaande aanvragen niet onder. De PvdA wees daar al op in vragen aan het college.

Het gaat eerst om geiten in de bestaande stal. Later volgt een aanvraag voor een extra stal. Deze aanvraag valt wel onder de tijdelijke stop die de raad heeft opgelegd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân