Bouw zonnepark in Oppenhuizen is al begonnen terwijl de vergunning nog niet rond is en er geen draagvlak is bij omwonenden

De voorbereidingen voor de bouw van een zonnepark bij Oppenhuizen zijn begonnen FOTO NIELS DE VRIES

De voorbereidingen voor de bouw van een zonnepark bij Oppenhuizen waren al begonnen, terwijl de omgevingsvergunning nog niet is verleend. ‘In falske start’, meent de FNP. Ook GBTL stelt vragen. De werkzaamheden zijn daarom voorlopig stilgelegd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Terwijl er nog een onbehandelde zienswijze van Dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga ligt, is de bouw van het zonnepark van Powerfield bij deze dorpen van start gegaan. De omgevingsvergunning ligt nog tot 12 mei ter inzage, schrijven FNP en GBTL aan het college. In die periode kunnen meer zienswijzen binnenkomen. Pas als daarop gereageerd is, kan de vergunning definitief verleend worden.

Maar de bouwkeet is al geplaatst en voorbereidingen voor een afzethek werden getroffen. FNP Raadslid Tsjerk Bouwhuis heeft het college van B&W schriftelijk gevraagd naar de gang van zaken. Zaterdag werd bekend dat de werkzaamheden stil zijn gelegd tot dat de vergunning verleend is.


Project met ‘bysûndere oanrin’

De partij spreekt over een project met ‘bysûndere oanrin’. Dat heeft alles te maken met de initiatiefnemers voor het park. Was het bestuur van Dorpsbelang aanvankelijk positief over de schone energie-opwekking die in 2016 werd gelanceerd, in 2018 nam Dorpsbelang afstand van de plannen in een strook tussen de Broeresleat, de A7 en de Nije Dyk. Dit na publicaties over grondspeculatie door Powerfield.

De gemeente liet daarop een zogenaamd Bibob-onderzoek uitvoeren waarbij de integriteit van vergunningaanvragers wordt onderzocht. Daarna publiceerde de gemeente een gewijzigde vergunning. Er zouden aanvullende voorschriften zijn opgenomen, maar het probleem is dat Dorpsbelang die niet kan lezen omdat ze gecensureerd zijn, stelt voorzitter Luuk Westert. In hun zienswijze eisen ze daarom de voorschriften openbaar te maken.

Eerder heeft de rechtbank in een zaak die een dorpsgenoot tegen het park aanspande gesteld dat de omgevingsvergunning inclusief de voorschriften openbaar moet zijn, voegt Aljosja Akkerman daar aan toe. Hij ondersteunt Dorpsbelang in deze kwestie. In de zienswijze voert Dorpsbelang verder aan dat er een nieuwe milieueffectrapportage moet komen (MER). De MER die eerder gemaakt is, is twee jaar oud en de gegevens daarvan zijn ‘houdbaar tot mei 2020’, staat in het rapport zelf. ,,De natuur is al aangetast nu ze met de voorbereidingen zijn begonnen’’, zegt Westert.

Geen draagvlak in de dorpen

Dorpsbelang schrijft dat het college moet weten dat er in de tweelingdorpen geen draagvlak is voor de zonnepanelen en voegt daar aan toe: ,,We hopen dat het zonnepark op de zichtlocatie langs de Nije Dyk niet door zal gaan.’’ GBTL noemt het onbegrijpelijk dat de gemeente doorgaat met de plannen terwijl bekend is dat er geen draagvlak is.

De FNP heeft ,,grutte soargen omdat de inisjatyfnimmer yn 2018 in grutte boete fan de AFM krigen hat.’’ De partij vraagt zich af of het voor inwoners van Top en Twel wel vertrouwd is om obligaties in het park te kopen.

Volgens Dorpsbelang is er geen voorlopige voorziening aangevraagd, waardoor de bouwer op eigen risico zou kunnen starten. Maar volgens de FNP staat een andere voorwaarde van de gemeente dit in de weg: met de uitvoering mag pas worden gestart als de vereiste omgevingsvergunning is verleend.

Nieuws

Meest gelezen