Uitstulping Martinikerk Sneek mag wel van de gemeente

De moderne aanbouw bij de Martinikerk in Sneek.

De Martinikerk in Sneek mag haar verbouwplannen, met de ellipsvormige uitstulping, doorzetten. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft haar fiat gegeven.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het ontwerp van het 2,1 miljoen euro kostende verbouwplan, met een ellipsvormige, groene aanbouw tussen kerk en klokkentoren, riep felle reacties op. De verbouw moet van de kerk een multifunctioneel gebouw maken voor bijvoorbeeld muziekuitvoeringen en exposities. Daarvoor wordt de kosterswoning in de zuidoosthoek van de kerk vervangen door een aanbouw.

Tjeerd van der Kooy van de bouwcommissie van de PKN voorziet geen vertraging door de coronacrisis. De planning is dat de schop het eind dit jaar de grond ingaat. ,,We zijn gepast optimistisch dat het project eind 2021 klaar is.” 

De raad stelde in oktober 2019 de randvoorwaarden vast. Een ervan was dat het historische en het nieuwe gedeelte van de kerk niet te veel met elkaar moesten versmelten.

De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft het project beoordeeld. En er zijn aanpassingen gedaan om het versmelten te voorkomen, zodat de welstandcommissie nu positief is Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stemt ermee in.

Nieuws

menu