Gemeente Súdwest-Fryslân weigert tweede vaste ligplaats voor rondvaartbedrijf Allure aan 1e Oosterkade in Sneek

Rondvaart met een sloep door Allure

Rondvaart met een sloep door Allure EIGEN FOTO

Een tweede vaste ligplaats voor rondvaartbedrijf Allure aan de 1e Oosterkade in Sneek wordt niet definitief.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân verleende eerder wel een vergunning om het historische schip de Blabaer naast de andere rondvaartboot af te meren. Dat was om het bedrijf in coronatijd de kans te geven omzetderving in te halen.

Het bedrijf vroeg nu opnieuw vergunning, maar het college van Súdwest-Fryslân wijst erop dat het om een passantenplaats gaat. Die mag hoogstens drie keer 24 uur bezet zijn.