'Tot je dood in klein dorp blijven wonen, wordt moeilijk': thuiszorg platteland kan het over vijf tot tien jaar niet meer aan

Tot je dood in een klein dorp blijven, wonen zal in de toekomst lastig worden. Intensieve thuiszorg komt op het platteland onder zware druk door vergrijzing en personeelskrapte, waarschuwt FSP-directeur Ingrid van de Vegte.

Dorpsvertegenwoordigers uit heel Friesland waren zaterdag op het Beraad van Raerd, georganiseerd door Doarpswurk.

Dorpsvertegenwoordigers uit heel Friesland waren zaterdag op het Beraad van Raerd, georganiseerd door Doarpswurk. FOTO SIMON BLEEKER

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zij sprak zaterdag namens het Fries Sociaal Planbureau op het Beraad van Raerd , georganiseerd door Doarpswurk Fryslân. Vertegenwoordigers van dorpen uit de hele provincie gingen hierbij om tafel om te praten over woningbouw.

Thuis sterven