Tijdelijke plek woonwagens Sneek mogelijk permanent

Interieur van een woonwagen Foto: NIELS WESTRA

Er komt extra onderzoek naar de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Een tijdelijke constructie aan de Alexanderweg blijkt wel haalbaar, maar het is wettelijk niet toegestaan de verhuurperiode te begrenzen. Daarom wil de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoeken of de tijdelijke oplossing permanent gemaakt kan worden. Zo kunnen er extra standplaatsen voor onbepaalde tijd komen. Dit onderzoek kost 7000 euro.

Het permanente karakter wordt bemoeilijkt door de rondweg N7 die dichtbij ligt. Daardoor gelden specifieke geluidsnormen. De gemeente wil nu onderzoeken of de woonwagens op het aspect geluid als reguliere woning beschouwd kunnen worden. Dan kunnen, net als bij een woning, geluidsmaatregelen getroffen worden aan de woonwagens.

ONS

Vorig jaar maakte de gemeente bekend dat het parkeerterrein van voetbalvereniging ONS in beeld is voor de uitbreiding. De ruimte wordt voornamelijk gebruikt bij grote evenementen in de stad, maar staat het grootste deel van het jaar leeg. ONS heeft aangegeven niet in problemen te komen als ze het terrein af moeten staan. Bewoners van het huidige woonwagenpark aan de Johan Willem Frisostraat pleiten al jaren voor extra woonwagenstandplaatsen.

Nieuws

menu