Tijdelijke opvang voor statushouders in Pingjum

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum FOTO GEMEENTE SUDWEST-FRYSLAN

Groepsaccommodatie De Welstand in Pingjum wordt klaargemaakt voor de tijdelijke huisvesting van vier gezinnen met een verblijfsvergunning.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het gaat om ongeveer 30 mensen. De gemeente Súdwest-Fryslân is blij dat de eigenaren hun pand hiervoor ter beschikking willen stellen. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang inclusief het leveren van zorg, onderwijs en medische hulp. Hierover is al contact met organisaties in de buurt. Inwoners van Pingjum worden per brief geïnformeerd. Voor de kinderen is onderwijs en vervoer geregeld in en naar Sneek.

De gezinnen komen waarschijnlijk nog dit jaar naar het dorp. Ze verblijven er voordat ze naar een eigen woning kunnen verhuizen in dezelfde gemeente. Ze zijn afkomstig uit verschillende asielzoekerscentra in heel Nederland.

Nieuws

menu