Tentenkampje in Wommels tegen de (Friese) woningnood

Middenop de terp was een zitplek ingericht. De Hoop vertelde daar wat hij in de Tweede Kamer aan de woningnood wil veranderen. FOTO NIELS DE VRIES

Om de woningnood onder Friese starters in beeld te brengen bouwde de PvdA zondag een tentenkampje op de terp in Wommels.

Habtamu de Hoop, aankomend Tweede Kamerlid uit Easterein was het middelpunt. De woningnood gaat hem aan het hart; hij kent de voorbeelden uit zijn nabije omgeving. Vooral in de dorpen is het voor jongeren lastig om woonruimte voor zichzelf te vinden. ,,Elkenien wol wenje kinne wêr’t syn hert leit”, stelt De Hoop.

Het tentenkampje moest de krapte symboliseren. Ondanks de waterkou kwamen enkele tientallen mensen een kijkje nemen. Onder hen de Friese partijgenoten Lutz Jacobi, Hein de Haan en Bartele Boersma en de Groningse (kandidaat-)Kamerleden Henk Nijboer en Julian Bushoff.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Verkiezingen