Peddelend op een vlot naar de bel. Het nieuwjaarsspektakel zorgt voor saamhorigheid in Workum: 'Ik ha ek noch in moaie dûk makke'

Het in Workum georganiseerde nieuwjaarsspektakel met als thema ‘flot it nije jier yn’ trok zondagmiddag slechts twaalf deelnemers, maar de vreugde was er niet minder om.

Eibert Sytsma (links) tikt de bel aan bij het waterspektakel in Workum. Rechts Sjoerd Bakker.

Eibert Sytsma (links) tikt de bel aan bij het waterspektakel in Workum. Rechts Sjoerd Bakker. Foto: niels de vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

,,Dêr giet Djoke! Sy komt krekt út de Alpen wei, sa liket it wol. Djoke hat grif in Milkareep hân.’’ De omroeper bij de ijsclub van Workum krijgt de lachers op zijn hand. Op geheel eigen wijze coacht hij de twaalf deelnemers aan de Workumer versie van de nieuwjaarsduik naar de finish.

Nog een voorbeeld, uit de laatste race: ,,Theunis! Wy geane om kofje. Wy sjogge dy aanst wol wer. Oh, do giest no efterstfoarst? Dat giet rapper, hie dat krekt mar dien.’’

Te land, ter zee en in de lucht