Structuur Plus-groepen voor autisme voortgezet in Sneek

SBO de Súdwester in Sneek

SBO de Súdwester in Sneek Foto: de Súdwester

De Structuur Plus-groepen voor kinderen met autisme op de school voor speciaal basisonderwijs de Súdwester in Sneek zijn voor drie jaar veiliggesteld.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Donderdag tekenden het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, de Súdwester en Súdwest-Fryslân een overeenkomst. In de Plus-groepen krijgen kinderen met autisme de ruimte om zich te ontwikkelen. Dit begon in 2016 en breidde zich in 2017 uit naar de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In drie groepen maken 24 leerlingen er momenteel gebruik van.