Strengere aanpak lachgas in Súdwest-Fryslân

Lachgas wordt in een ballon gespoten FOTO NIELS DE VRIES

De gemeente Súdwest-Fryslân krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen lachgas.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Dit was een wens sinds de Sneekweek van 2019 toen het gebruik van deze partydrug schrikbarend hoog was. ChristenUnie, FNP en de fractie Poiesz-Zijlstra dienden er toen een motie over in. Het college wachtte vervolgens op maatregelen vanuit de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), maar deze bleken juridisch niet haalbaar.

Daarom lag in de commissievergadering gisteren een wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) voor. Die maakt het mogelijk dat de burgemeester verkoop van lachgas in de horeca kan verbieden en op kan treden als gebruikers zich hinderlijk gedragen. Scherper optreden is niet mogelijk, aldus burgemeester Jannewietske de Vries. Het wachten is op landelijke wetgeving dat lachgas onder opiumgebruik komt te vallen.

Nieuws

menu