Storing verhindert raadsvergadering Súdwest-Fryslân

Voor het eerst zat een technische storing de gemeente Súdwest-Fryslân donderdagavond zo dwars dat de raadsvergadering niet door kon gaan.

Het gemeentehuis in Súdwest-Fryslân.

Het gemeentehuis in Súdwest-Fryslân. Foto: LC.

De vergadering is nu verplaatst naar maandag. Wat het technisch mankement was bij de online vergadering kon gemeentewoordvoerder Wendelin Wielinga donderdagavond nog niet zeggen. Dat wordt door de gemeente onderzocht. Er was volgens haar wel technische begeleiding aanwezig in het gemeentehuis. Daar was burgemeester Jannewietske de Vries vanuit het Bestjoershûs zo nu en dan heel even in beeld, maar verder bleef de uitzending op zwart staan zonder geluid.

Het bleek dat de raadsleden online wel onderling contact hadden, maar naar buiten toe was er geen signaal. De storing werd al gauw na half acht – toen de vergadering had moeten beginnen – bekendgemaakt op de gemeentesite waar belangstellenden de vergadering kunnen volgen. Even na acht uur werd meegedeeld dat de bijeenkomst verplaatst werd.

Belangrijke onderwerpen op de agenda

Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda, waaronder een haalbaarheidsonderzoek naar permanente huisvesting van het azc in Sneek en het instellen van een onderzoek naar de financiële problemen bij werkbedrijf Empatec. Daarvoor lagen twee opties op tafel: een onderzoek door de rekenkamer of het zware middel van een raadsenquête inzetten, zoals de raad in december bepaalde met een motie.

Mocht een meerderheid van de raad blijven vasthouden aan die motie, dan is uitstel van de stemming hierover tijdsverlies, aldus CDA-fractievoorzitter Douwe Attema. Een raadsenquête kost zo’n 150.000 euro en moet aanbesteed worden. Die aanbesteding loopt dan vertraging op.

Zijn partij had met de FNP en GroenLinks tevens een motie ingediend met voorwaarden waaraan het haalbaarheidsonderzoek voor een azc moet voldoen. Huurdersvereniging Sneek en huurdersplatform Nieuw Elan moeten intensief betrokken worden. Een van de belangrijkste eisen is een draagvlakonderzoek. Tevens vragen deze partijen om een evaluatie van het azc over de afgelopen vijf jaar. De VVD vroeg daar eerder om. Het college meldt dat vanaf 2017 261 winkelverboden zijn opgelegd. 47 waren voor bewoners van het azc.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân