Snekers zijn jakkeraars in Noorderhoek beu

Worp Tjaardastraat in Sneek. BEELD GOOGLE STREETVIEW

De Worp Tjaardastraat in Sneek is een ‘gevaarlijke racebaan’, automobilisten rijden er veel te hard. Bewoners klagen, het wijkplatform trok aan de bel, maar een oplossing laat al vijftien jaar op zich wachten.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De FNP stelt er maar weer eens vragen over aan burgemeester en wethouders. De partij werd aangeklampt door bewoners van de straat in de Sneker wijk Noorderhoek. ,,De nije fersmelling remmet wol ôf, mar it bliuwt in racebaan.”

Op de kruising met de Christiaan Schotanusstraat is vorig jaar een drempel aangelegd met een wegversmalling en is de maximumsnelheid teruggebracht van van 50 km/h naar 30 km/h. Verder is de voorrangssituatie gewijzigd en zijn de parkeervakken nabij de kruising aangepakt.

Het wijkplatform probeert al vijftien jaar om een oplossing te vinden om jakkeraars aan te pakken. Steeds weer wordt de kwestie bij de gemeente aangekaart.

Súdwest-Fryslân zegt dat de aanpassingen weldegelijk effect hebben gehad. Metingen wijzen uit dat de hoeveelheid verkeer met vijftien procent is verminderd en dat de snelheid met dertig procent is afgenomen.

Plan is om de hele straat op den duur in te richten als 30 kilometerzone, maar daarvoor ontbreekt nu het geld. Een complete herinrichting vanaf de Swette tot aan de Frentsjerterfeart kost zo’n 2,5 miljoen euro.

Nieuws

menu