Dit Integraal Kindcentrum in Sneek wil ouders ontlasten (en zo doen ze dat)

De Thomas van Aquinoschool in Sneek is al lang niet meer alleen een school. Het Integraal Kindcentrum (IKC) krijgt er steeds meer functies bij en benadrukt dat vandaag met een heropening als IKC Thomas van Aquino.

Gerlotte Majoor (l), directeur van de Thomas van Aquinoschool, en Alma Dedic van Kinderwoud tussen de kinderen

Gerlotte Majoor (l), directeur van de Thomas van Aquinoschool, en Alma Dedic van Kinderwoud tussen de kinderen FOTO SIMON BLEEKER

Vanaf 2 jaar stappen kinderen het gebouw van het kindcentrum in de wijk Lemmerweg in Sneek al binnen. Bij de peuteropvang van Kinderwoud. Eigenlijk gebeurt het nog eerder. Het pand herbergt het consultatiebureau van de GGD, waardoor nul-jarigen al met hun ouders over de drempel gaan. Als zij later doorstromen naar de school zijn ze van nul tot twaalf jaar op een voor hen vertrouwde plek onderdak.

Dat is belangrijk, stelt Alma Dedic van Kinderwoud. ,,De meeste verbindingen worden bij een kind in de eerste zes jaar gelegd. Hier kunnen ze vanaf het begin spelend leren. Als ze van de kinderopvang doorstromen naar groep 1 merken ze die overgang niet eens.’’ Overal in het gebouw worden namelijk dezelfde normen en waarden gehanteerd en leren de kinderen dezelfde uitgangspunten over omgaan met elkaar. De drempel naar de basisschool is er niet.

Dat wil volgens schooldirecteur Gerlotte Majoor niet zeggen dat ouders uit de wijk Lemmerweg verplicht zijn hun kinderen op deze school te doen of ze bijvoorbeeld inpandig naar logopedie te laten gaan. Want ook die mogelijkheid biedt IKC Thomas van Aquino. Net als het gemeentelijk gebiedsteam dat er een plek gevonden heeft. Twee leden bezetten het spreekuur van het gebiedsteam. Eén daarvan is schoolmaatschappelijk werker Roelie Raadsveld, die veel vaker op de school te vinden is. ,,Ik vorm de directe lijn naar de gemeente in een wijk die van oudsher wel een beroep op de gemeente doet.’’

'Wij willen ouders zoveel mogelijk ontlasten'

Majoor merkt dat het werkt. Voor wie een probleem heeft binnen het gezin is de stap naar een gebiedsteam groot. ,,Maar als ik zeg dat ze een deur verder zitten, scheelt dat een stuk.’’ Het past binnen het beeld dat Majoor met het IKC wil uitdragen. ,,Wij willen ouders zoveel mogelijk ontlasten.’’ Niet voor niets heeft de school een bibliotheek, gerund door kinderen van groep 8. ,,Voor sommige ouders uit deze wijk is de stap naar een bibliotheek te groot.’’

Om die ouders te ontlasten, biedt het IKC, naast de naschoolse opvang van Kinderwoud, eigen kortdurende naschoolse opvang met de nadruk op muziek, bewegen en creatief bezig zijn. Bij de uren special care worden kinderen met een verstandelijke beperking tegelijk opgevangen met schoolkinderen. Majoor zou het liefst zien dat de gymzaal en twee speelzalen nog beter bezet worden. Wat haar betreft zijn jongeren na schooltijd in het gebouw welkom als ze de leefregels van de school naleven.

Cultuurmarkt

Het ideaal van de directeur is 50 weken per jaar open zijn. Ook weer om de ouders tegemoet te komen. ,,Er zijn er die heel krap gehuisvest zijn op een flat. Dan is het fijn als de kinderen langer dan de schooluren op school terecht kunnen.’’ Op Thomas van Aquino zitten bijna twintig nationaliteiten. Majoor ziet al die verschillen als een kans. Zo wordt er jaarlijks een cultuurmarkt gehouden. ,,In ons gebouw kan men elkaar ontdekken en ontmoeten. Het Wereldcafé - één keer per week een koffieochtend voor de ouders - moest vanwege corona stoppen, maar komt zeker terug.

Zo wil het IKC de ouders meer bij de school betrekken. ,,Wij willen dat aan de voorkant niet zichtbaar is dat we aan de achterkant allemaal voor een andere organisatie werken. Officieel zijn we geen collega’s, maar zo voelt het voor ons wel.’’ Dat komt omdat het gebiedsteam, de pedagogische medewerkers van Kinderwoud en de leerkrachten regelmatig om tafel zitten. ,,Zo werk je zo preventief mogelijk; vanaf de peuteropvang of zelfs het consultatiebureau kunnen we kinderen volgen die extra aandacht nodig hebben.’’

De school groeide het afgelopen jaar tegen de verwachting in met 16 leerlingen naar 256. De groepen worden bewust klein gehouden met 18 tot hoogstens 23 leerlingen. In totaal zijn er twintig leerkrachten en vijf onderwijsassistenten in dienst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân