Schoorsteen Bolsward gemeentelijk monument en daarmee beschermd tegen sloop

FOTO GOOGLE STREETVIEW

Súdwest-Fryslân heeft er een gemeentelijk monument bij: de schoorsteen op het terrein van zuivelverwerker Hochwald aan de Harlingerstraat in Bolsward.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Bolsward telde ooit ten minste elf schoorstenen, waarvan er drie bij zuivelindustrieën hoorden. Nu heeft de stad alleen nog het 45 meter hoge exemplaar aan de Harlingerstraat. ,,De schoorsteen is in Bolsward een markant herkenningspunt”, zegt wethouder Mirjam Bakker. ,,En het geeft een stukje geschiedenis weer van Bolsward als zuivelstad.”

Door de schoorsteen – in 1948 gebouwd voor de toenmalige Hollandia Fabrieken – aan te wijzen als gemeentelijk monument wordt deze beschermd tegen sloop. Ook geeft dit de eigenaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor tegemoetkoming in de kosten voor groot onderhoud.

In het verleden stonden er honderden fabrieksschoorstenen in Súdwest-Fryslân. De meeste zijn nu gesloopt waaronder recent de exemplaren in Workum en Oosthem. Nu telt Súdwest-Fryslân er nog vier: in Sneek, IJlst, Witmarsum en dus Bolsward. Die in Witmarsum, onderdeel van de voormalige zuivelfabriek De Goede Verwachting, dateert uit 1896 en is rijksmonument.

Nieuws

menu