Scheuren in het hout van iconische bruggen Sneek

De iconische houten bruggen over de rondweg in de N7 in Sneek vertonen scheuren. Inframinister Cora van Nieuwenhuizen komt met een winstwaarschuwing.

Een van de bruggen tijdens een inspectie.

Een van de bruggen tijdens een inspectie. FOTO NIELS DE VRIES

Het gebruikte accoya-hout geldt als zeer duurzaam, maar het is zeer de vraag of de beoogde levensduur van tachtig jaar wel wordt gehaald. De gebreken kwamen onlangs aan het licht tijdens een inspectie. De scheuren worden komend jaar hersteld. De bruggen zijn intussen veilig te gebruiken.

De komende vijf jaren wordt de houtconstructie in opdracht van Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten gehouden. Dan moet ook duidelijk worden hoe lang de bruggen het uithouden. Beide blikvangers over de rondweg, het Dúvelsrak en het Krúsrak, zijn in 2008 en 2010 gebouwd. Het gebruik van het hout gold als duurzame proef. Sindsdien voerde Rijkswaterstaat geregeld inspecties uit. Zo werd in 2018 de houtconstructie nog behandeld met azijnzuuranhydride dat schimmels op afstand houdt. Accoya is een tropische houtsoort die geldt als duurzamer dan teak.

De minister stipt de scheurvorming in Sneek aan in een brief over infrastructurele projecten in Nederland. Dat is meestal het signaal dat dit project op termijn extra geld gaat kosten. Het ministerie geeft daar nog geen uitsluitsel over.

Prijs voor duurzame innovatie

De bruggen in Sneek zijn ontworpen door Achterbosch Architecten uit Leeuwarden. Ze werden in 2008 uitgeroepen tot ‘Ei van Columbus’, een nationale tweejaarlijks prijs voor duurzame innovatie. Achterbosch ontwierp een soortgelijk rijtje bruggen voor Almere, maar dat project is nooit gerealiseerd.

Het ministerie van Infrastructuur stuurde de Tweede Kamer vrijdag de jaarlijkse stand van zaken over allerhande weg- en waterprojecten in Nederland. Voor de automatische bediening van bruggen en sluizen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl komt 118 miljoen euro beschikbaar, het aanbrengen van geleidelijke overgangen tussen land en water langs de versterkte dijk Koehool-Lauwersmeer krijgt 37,5 miljoen.

Leeuwarden en Franeker profiteren van extra geld voor fietsstimulering. Leeuwarden krijgt een bedrag van 75.000 euro, aan Franeker hangt nog geen prijskaartje. Franeker werkt aan een fietsenstalling op maaiveldniveau bij het NS-station, Leeuwarden mag er projecten van betalen voor het stimuleren van fietsen in de brede zin. Aan concrete plannen wordt gewerkt, meldt wethouder Friso Douwstra.

Een treinstation bij Werpsterhoek en de vervanging van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal door een aquaduct worden niet langer bij naam genoemd. Het ministerie belooft binnen vier maanden te komen met een totaalvoorstel voor het verbeteren van het openbaar vervoer op de lijn Zwolle-Leeuwarden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân