Gemeente versnelt uitbreiding woonwijk Harinxmaland in Sneek. Vóór de bouwvak schep in de grond

Woningen die in 2021 in aanbouw waren in Harinxmaland.

Woningen die in 2021 in aanbouw waren in Harinxmaland. Foto: Simon Bleeker

Door de grond nu al in exploitatie te nemen, versnelt de gemeente Súdwest-Fryslân de bouw van de volgende fase in nieuwbouwwijk Harinxmaland in Sneek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Door deze ingreep kan het voorbereidende grondwerk vóór de bouwvak starten. Normaal gesproken wordt de grond pas in exploitatie genomen als het definitieve bestemmingsplan klaar is. Het college stelt de raad voor hierop vooruit te lopen.