Súdwest moet komende jaren 4 tot 5 miljoen euro bezuinigen

Súdwest-Fryslân moet in 2022, 2023 en 2024 4,1 miljoen euro bezuinigen en in 2025 5 miljoen euro om de algemene reserve op peil te houden en een sluitende begroting te krijgen.

Het gemeentehuis in Sneek

Het gemeentehuis in Sneek FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Dat staat in de Koersnota 2022 die het college heeft vrijgegeven. Ondanks dat de jaarrekening over 2020 4,7 miljoen euro positief uitpakte, ziet het college een structureel tekort van 1,3 miljoen euro per jaar. Daarnaast dreigt de algemene reserve te zakken van 16,5 miljoen euro naar 8,3 miljoen euro.

Redden het niet