Súdwest-Fryslân wil voor 2030 8000 woningen aardgasvrij maken

Ter illustratie Foto: archief

De gemeente Súdwest-Fryslân wil voor 2030 ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat is opgeschreven in de Transitievisie Warmte, onderdeel van het landelijk Klimaatakkoord.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. De eerste stap daarin is dat in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000.

Voor de gemeente houdt het in dat, wijk voor wijk, woningen geïsoleerd worden en dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame warmte en elektriciteit. De gemeente onderscheidt drie groepen: wijken waarin al veel woningen energiezuinig zijn, initiatieven vanuit de gemeenschap zijn, waarbij de gemeente kan aanhaken en een derde groep van individuele inwoners.

De wijken die Súdwest-Fryslân nu voor ogen heeft, staan in de Transitievisie Warmte, een document waarin ook de alternatieven voor aardgas nader worden toegelicht.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân