Ongeloof en onbegrip in Súdwest-Fryslân over stikstofaanpak: dit is een mokerslag

De gemeente Súdwest-Fryslân staat achter de aanpak van de provincie Fryslân om zelf de stikstofproblematiek aan te pakken. De doelstellingen die het rijk naar buiten heeft gebracht, zijn als een mokerslag aangekomen.

Boeren trokken op 15 juni naar het provinciehuis in Leeuwarden om hun onvrede te uiten over de stikstofaanpak van het rijk.

Boeren trokken op 15 juni naar het provinciehuis in Leeuwarden om hun onvrede te uiten over de stikstofaanpak van het rijk. Foto: Anton Kappers

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Ongekend fors zijn de doelstellingen van 47, 70 en 95 procent die het rijk boeren in delen van Súdwest-Fryslân oplegt. Het gaat bijvoorbeeld om het veenweidegebied en gronden langs de IJsselmeerkust. Verontruste boeren voerden afgelopen vrijdag in Ferwoude een emotioneel gesprek met de wethouders Bauke Dam en Henk de Boer van Súdwest-Fryslân, Bij het gesprek waren afvaardigingen aanwezig van LTO, AJF, Agractie, Collectie Súdwestkust, Agricycling en Us Hof.

Nieuws

menu