Súdwest-Fryslân start met Topsportfonds

25.000 euro telt het Topsportfonds. FOTO SIEP VAN LINGEN

Het Topsportfonds dat naar aanleiding van een motie van de VVD in Súdwest-Fryslân is opgezet wordt gevuld met jaarlijks 25.000 euro vanaf 2022 tot en met 2025.

Niet alleen jeugdige sporters met een NOCNSF-status komen in aanmerking, maar ook aanstormend talent. Bovendien wil het college de steun niet beperken tot alleen gezinnen met een smalle beurs.

De inschatting is dat er jaarlijks 25 sporters gebruik van zullen maken. Zij kunnen tweemaal 500 euro krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân