Súdwest-Fryslân investeert bijna twee miljoen euro in corona-achterstand

Het publiekscentrum van het gemeentehuis in Sneek. FOTO NIELS DE VRIES

Onderwijs, kinderopvang en welzijnsorganisaties in de gemeente Súdwest-Fryslân krijgen extra geld om achterstanden die in de coronacrisis zijn ontstaan, in te halen. De gemeente krijgt er ruim 1,9 miljoen euro voor van het Rijk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het bedrag wordt over drie jaar verdeeld en wordt besteed aan bevordering van het mentaal welzijn, sociale ontwikkeling en het wegwerken van leerachterstanden.

Een deel van het geld gaat direct naar scholen en kinderopvang. Ook komt er ondersteuning voor activiteiten van Stichting Sociaal Collectief voor 18- tot en met 25-jarigen. De gemeente denkt verder aan trainingen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders. Het aantal schoolmaatschappelijk werkers wordt uitgebreid.

Nieuws

menu