Súdwest-Fryslân introduceert de gemeentepenning

Het gemeentehuis van Súdwest-Fryslân.

Het ereburgerschap, een penning van verdienste of de sportpenning: Súdwest introduceert de gemeentepenning.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

In Súdwest-Fryslân komen inwoners nu alleen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. De criteria hiervoor zijn landelijk vastgesteld, en de gemeente heeft daar dus geen invloed op. Ook niet op de uiteindelijke toekenning.

Er zijn echter ook onderscheidingen op gemeentelijk niveau. Personen of organisaties die zich op diverse terreinen inzetten voor het maatschappelijk leven in stad of dorp kunnen hiervoor in aanmerking komen. Dit geldt ook voor bijzondere sportprestaties, jubilea of culturele activiteiten. ‘Centraal staat dat het gemeentelijke belang op een (zeer) bijzondere wijze is gediend’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de raad.

Het ereburgerschap geldt in dit geval als de hoogste onderscheiding. ‘De persoon moet een zeer uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het aanzien of de naamsbekendheid van de gemeente Súdwest-Fryslân in nationaal of internationaal verband. Door deze inzet heeft hij of zij publieke herkenning en erkenning gekregen’, zo valt te lezen in de beleidslijn.

Daarnaast is er de penning van verdienste. Deze is bedoeld voor iemand ‘die vanuit zijn of haar werkterrein buitengewone prestaties heeft geleverd’. Ook kan deze waardering worden toegekend aan een groep, vereniging of stichting.

De sportpenning laat weinig te raden over. Hier geldt als stelregel dat de penning wordt toegekend ‘voor een bijzonder sportieve prestatie van nationale of internationale betekenis én aan unieke Friese cultuurhistorische sportprestaties zoals skûtsjesilen, kaatsen en fierljeppen, waarbij naamsbekendheid van de gemeente Súdwest-Fryslân in nationaal verband wordt vergroot’. Zowel individuele sporters als teams maken hier kans op.

De uitreiking van de onderscheidingen gebeurt op basis van voordracht en vindt plaats wanneer de situatie zich voordoet. Er is dus geen jaarlijkse bijeenkomst, zoals dat landelijk met de lintjesregen wel het geval is. Het college van b. en w. neemt het finale besluit over de aanvragen.

Nieuws

Meest gelezen