Súdwest-Fryslân haalt miljoenen uit reserves om begroting rond te krijgen

Súdwest-Fryslân gaat de komende jaren miljoenen interen op zijn reserves om de touwtjes financieel aan elkaar te knopen.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Súdwest-Fryslân heeft het financieel zwaar. Burgemeester en wethouders zochten met lege zakken naar geld om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Dat lukt met een graai in de reservepot.

Vorig jaar was er een gat van 9,1 miljoen euro en dit najaar werd duidelijk dat voor volgend jaar een tekort van 7,5 miljoen dreigt als er niet wordt ingegrepen. Voor een gezond financieel beleid moet de gemeente jaarlijks 5 miljoen euro minder uitgeven. De raad werd na de zomer gevraagd mee te denken over waar dat geld vandaan gehaald kan worden. De financiële problemen komen deels door miljoenentekorten in het sociaal domein door onder meer de jeugdzorg. Verder krijgt de gemeente klappen door de coronacrisis.

Artikel 12

Er is haast geboden, zo drukken burgemeester en wethouders de raad op het hart bij de presentatie van de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024. Als de raad niet tijdig instemt met de voorgestelde financiële keuzes, dan heeft de gemeente de provincie op haar nek; zo zijn nu eenmaal de regels.

,,Als de raad de Programmabegroting 2021 niet vaststelt, dan kan de gemeente Súdwest-Fryslân niet vóór 15 november 2020 een begroting aan de provinciale toezichthouder aanbieden. Hierdoor zal de gemeente SWF naar alle waarschijnlijkheid onder financieel toezicht (artikel 12) van de provincie komen te staan”, leggen de ambtenaren de procedure uit die voor elke gemeente geldt.

Het college heeft het huishoudboekje voor 2021 met een aantal forse ingrepen rond gekregen. Zo moet er de komende jaren een beroep worden gedaan op de algemene reserve. Deze zakt van de huidige 14,6 miljoen euro naar 8,5 miljoen eind 2024. Ook wordt er gesleuteld aan het weerstandsvermogen, dat is het bedrag dat beschikbaar moet zijn voor het opvangen van risico’s. Dat wordt verlaagd van 8,9 miljoen naar 8,3 miljoen euro.

Verantwoorde keuze

Súdwest gaat teren op het vet op de botten, maar dat is een verantwoorde keuze, vindt het college. ,,De omvang van de algemene reserve blijft vanaf 2022 stabiel op ongeveer 8,5 miljoen euro. Dit betekent dat we in 2024 zo’n 0,2 miljoen euro boven het minimale niveau van het weerstandsvermogen blijven”, schrijven burgemeester en wethouders.

Om de touwtjes aan elkaar te knopen, wil het college ook een aantal zaken schrappen of voor zich uitschuiven. Zo wordt de doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs uitgesteld. Dat is het plan om middelbare scholen in de eigen gemeente verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van de gebouwen, dat nu voor rekening van de gemeente komt. Afstoten is uiteindelijk een bezuiniging, maar kost de gemeente de eerste jaren geld, en dat is er nu niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân